BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - rozdz. 8, art. 68 ust. 2 pkt 6) Prezes UDT współpracuje z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie nadzoru nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Osoba modyfikująca: Agata Jędrys