BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Publiczne rejestry, ewidencje i wykazy wymienione w pliku (plik docx, rozmiar 21 kB; aktualizacja: Piotr Bieńkowski, 27.09.2023), służące do realizacji zadań własnych, UDT prowadzi na podstawie przepisów ustawowych. Dostęp do zasobów jest jawny, bezpłatny i na bieżąco aktualizowany.

 

UDT udostępnia informacje zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencji, wykazach na wniosek składany do UDT za pomocą dowolnego sposobu komunikacji z UDT zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu: