BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

1. Urząd Dozoru Technicznego umożliwia składanie elektronicznych wniosków również za pośrednictwem internetowego portalu eUDT. Dostępne są m.in. wnioski i formularze dotyczące: substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZ’ów), odnawialnych źródeł energii (OZE) i inspekcji. Należy pamiętać o tym, że wnioski składane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym tj. profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Portal eUDT jest dostępny pod adresem: https://eudt.gov.pl/


2. Informacje o umorzeniach należności Urzędu Dozoru Technicznego:

Umarzanie należności UDT, realizowane jest na podstawie i zasadach art. 55a ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2020, poz. 667)

 

Umorzenia za rok 2023 - III kwartał (plik xlsx, rozmiar 21 kb)

 

Umorzenia za rok 2023 - II kwartał (plik xlsx, rozmiar 16 kb)

 

Umorzenia za rok 2023 - I kwartał (plik xlsx, rozmiar 18 kb)

 

Umorzenia za rok 2022 (plik xlsx, rozmiar 19 kb)

  


3. Informacje w zakresie kwalifikacji osób

  

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski