BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

 

Terminy egzaminów (plik pdf, rozmiar 136 kB) (Aktualizacja: Piotr Bieńkowski, 13.03.2024)

 

Formularz zgłoszenia na egzamin (plik pdf, rozmiar 314 kB)

 

Ogłoszenia o listach osób przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii

 

Ogłoszenia o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii 

 

Komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii 

 

 

kontakt merytoryczny: Mariusz Ossowski (tel. 22 5722240)