BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Nadzór merytoryczny sprawuje Zespołu Kontroli i Audytu Wewnętrznego UDT (tel. 22 57 22 124 Joanna Litwin).

 

Kontrole zewnętrzne od roku 2017:

 

1. KONTROLA przeprowadzona w 2023 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli pt. "Wykonanie budżetu państwa w 2022 r. - wykonanie planu finansowego Urzędu Dozoru Technicznego" (Informacja o kontroli - plik pdf, 148 kB)

 

2. KONTROLA przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. (Informacja o kontroli - plik pdf, 120 kB)

 

3. KONTROLA przeprowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (od 19.11.2019 r. – Ministerstwo Rozwoju) „Realizacja wybranych zadań ustawowych oraz wybranych aspektów funkcjonowania UDT w latach 2018 – 2019” (Informacja o kontroli - plik pdf, 190 kB).

  

4. KONTROLA przeprowadzona przez Archiwum Akt Nowych „Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Dozoru Technicznego” (Informacja o kontroli - plik pdf, 114 kB).

 

5. KONTROLA  przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pt.: „Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych” (Informacja o kontroli - plik pdf, 124 kB)

 

 

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski