BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Nadzór merytoryczny sprawuje Zespołu Kontroli i Audytu Wewnętrznego UDT (tel. 22 57 22 124 Joanna Litwin).

 

Kontrole zewnętrzne od roku 2017:

 

7. KONTROLA przeprowadzona w 2024 r. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zakresie realizacji zadań obronnych w UDT (Informacja o kontroli - plik pdf, 126 kB) (Wstawił: Piotr Bieńkowski, 25.06.2024 r.)

 

6. KONTROLA przeprowadzona w 2024 r. przez Państwową Inspekcję Pracy (Informacja o kontroli - plik pdf, 143 kB) (Wstawił: Piotr Bieńkowski, 08.03.2024 r.)

 

5. KONTROLA przeprowadzona w 2023 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli pt. "Wykonanie budżetu państwa w 2022 r. - wykonanie planu finansowego Urzędu Dozoru Technicznego" (Informacja o kontroli - plik pdf, 148 kB)

 

4. KONTROLA przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. (Informacja o kontroli - plik pdf, 120 kB)

 

3. KONTROLA przeprowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (od 19.11.2019 r. – Ministerstwo Rozwoju) „Realizacja wybranych zadań ustawowych oraz wybranych aspektów funkcjonowania UDT w latach 2018 – 2019” (Informacja o kontroli - plik pdf, 190 kB).

  

2. KONTROLA przeprowadzona przez Archiwum Akt Nowych „Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urzędzie Dozoru Technicznego” (Informacja o kontroli - plik pdf, 114 kB).

 

1. KONTROLA  przeprowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pt.: „Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych” (Informacja o kontroli - plik pdf, 124 kB)