BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Rok 2019
 
Instalacja automatycznego układu kompensacyjnego mocy biernej w Oddziale UDT w Bydgoszczy, Biurze UDT w Gliwicach i Oddziale UDT w Łodzi.
 
Rok 2018
 
1. Instalacja automatycznego układu kompensacyjnego mocy biernej w siedzibie UDT w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 34.
 
2. Wymiana kotła gazowego c.o. na nowy, gazowy kocioł kondensacyjny w Biurze UDT w Rzeszowie.
 
 
 

Wytworzył: Remigiusz Gatkowski / Paweł Krzywański

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski