BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Przedstawienie poniższych środków poprawy efektywności energetycznej zastosowanych w UDT w latach 2013 – 2019 wynika z art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

 

Rok 2022

1. Instalacja automatycznego układu kompensacyjnego mocy biernej w Biurze UDT w Bielsku-Białej, Oddziale UDT w Lublinie, CLDT Laboratorium Badawczym w Poznaniu, Oddziale UDT w Szczecinie, Centrali UDT w Warszawie.

2. Wymiana świetlików dachowych w Oddziale w Krakowie.

3. Wymiana kotła opalanego olejem opałowym na kocioł opalany paliwem gazowym w Oddziale w Krakowie.

4. Wymiana oświetlenia awaryjnego świetlówkowego na oświetlenie awaryjne LED w Oddziale w Gliwicach.

5. Wymiana oświetlenia awaryjnego świetlówkowego na oświetlenie awaryjne LED w Oddziale we Wrocławiu.

6. Zlikwidowano energochłonną kurtynę powietrzną w wejściu do budynku i wybudowano wiatrołap.

 

Rok 2021

1. Zmiana oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie LED, zastosowano także wentylację mechaniczą z rekuperacją w obiekcie CLDT w Poznaniu.

2. Wykonanie termoizolacji poddasza budynku biura UDT w Opolu oraz zainstalowanie na poddaszu energooszczędnego oświetlenia LED.

 

Rok 2020 

Instalacja automatycznego układu kompensacyjnego mocy biernej w Oddziale UDT w Gdańsku, Biurach UDT w Kielcach, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Rzeszowie. 
 
 

Wytworzył: Krzysztof Czebreszuk