BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Łączny majątek trwały netto Urzędu Dozoru Technicznego, stanowiący własność Skarbu Państwa, w 2021 r. wynosił: 957 962 271,02 PLN.

 

Sprzedaż majątku

 

Wytworzył: Piotr Romiński

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski