BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

 

Łączny majątek trwały netto Urzędu Dozoru Technicznego, stanowiący własność Skarbu Państwa, w 2023 r. wynosił: 206 526 772,17 PLN.

 

Sprzedaż majątku

 

Wytworzył: Piotr Romiński