BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Łączny majątek trwały netto Urzędu Dozoru Technicznego, stanowiący własność Skarbu Państwa, w 2019 r. wynosił: 940 201 858,44 PLN

 

Wytworzył: Piotr Romiński

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski