BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja o przyjmowaniu, załatwianiu i rozstrzyganiu spraw należących do zakresu działania UDT dostępna jest w zakładce „Przyjmowanie, kolejność oraz sposób załatwiania spraw”.

 

Informacja o stanie spraw w UDT dostępna jest w zakładce „Stan spraw”.

Osoba modyfikująca: Agata Jędrys