BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

Informacja o przyjmowaniu, załatwianiu i rozstrzyganiu spraw należących do zakresu działania UDT dostępna jest w zakładce „Przyjmowanie, kolejność oraz sposób załatwiania spraw”.

 

Informacja o stanie spraw w UDT dostępna jest w zakładce „Stan spraw”.