BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

W Urzędzie Dozoru Technicznego są prowadzone następujące sprawy dla jego działalności:

  • urządzenia techniczne pod dozorem,
  • przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje (na podstawie ustawy o dozorze technicznym),
  • decyzje w sprawie uznawania kwalifikacji (na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej),
  • odwołania od decyzji organu dozoru technicznego.

 

Stan spraw za lata 2019 – 2020. (plik docx, rozmiar 15 kB).

 

 

 

Wytworzył: Mariusz Rogalski

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski