BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Przyjmowanie, załatwianie i rozstrzyganie spraw należących do zakresu działania UDT, następuje w kolejności zgłoszenia wniosków o ich wszczęcie, bez zbędnej zwłoki i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7 ust 1 ustawy o dozorze technicznym), o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

Urząd Dozoru Technicznego umożliwia składanie elektronicznych wniosków również za pośrednictwem internetowego portalu eUDT. Dostępne są m.in. wnioski i formularze dotyczące: substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GAZ’ów), odnawialnych źródeł energii (OZE) i inspekcji.

 

Należy pamiętać o tym, że wnioski składane drogą elektroniczną powinny być podpisane podpisem elektronicznym tj. profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Portal eUDT jest dostępny pod adresem: https://eudt.gov.pl/

 

Wykaz rodzajów spraw z odpowiadającą im kolejnością załatwiania lub rozstrzygania (plik docx, rozmiar: 17 kB)