BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

Zamówienia publiczne

Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach
Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Świadczenie usług z zakresu prowadzenia nauki języków obcych dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego w latach 2024-2026, znak sprawy ZP-DK-51/24
Link do platformy zakupowej eb2b.
19.06.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Przetarg nieograniczony Dostawa, adaptacja i wdrożenie systemu klasy ERP w Urzędzie Dozoru Technicznego, nr spr.ZP-DI-61/24
Link do platformy zakupowej eb2b.
10.07.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Szkolenie doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym, znak postępowania: ZP-DK-52/24
Link do platformy zakupowej eb2b.
24.05.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Tryb podstawowy (bez negocjacji) USŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH SHARP, znak postępowania ZP-DI-59/24
Link do platformy zakupowej eb2b.
23.05.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Przetarg nieograniczony świadczenie usług kolokacji na potrzeby CPD3 - nr spr.ZP-DI-77/24 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.

Dokumenty do pobrania.
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług asysty technicznej, rozwoju oraz warsztatów dla posiadanego oprogramowania Trendmicro, znak postępowania: ZP-DI-63/24
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
09.05.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Przetarg nieograniczony Usługi porządkowe w jednostkach UDT, znak sprawy ZP-DA-4/24
Link do platformy zakupowej eb2b.

Dokumenty do pobrania.
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa telefonów komórkowych, znak postępowania: ZP-DI-78/24 ZMIANA TERIMNU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
11.04.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Przetarg nieograniczony Usługi konserwacji, naprawy, serwisu urządzeń i systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, nr spr.ZP-DA-89/23
Link do platformy zakupowej eb2b.

Dokumenty do pobrania.
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby laboratoriów Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP-DL-102/23 UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
21.03.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa naturalnej wody mineralnej butelkowanej dla jednostek UDT - nr spr.ZP-NB-96/23
Link do platformy zakupowej eb2b.

Dokumenty do pobrania.
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywna produkcja i dostawa drukowanych materiałów popularyzacyjnych, znak postępowania: ZP-DS-55/23. UWAGA: ZMIANA TERMINU DO SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
27.02.2024
do godz. 11:00
Dokumenty do pobrania.
Konkurs OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYJNEGO W STANDARDZIE PASYWNYM NA POTRZEBY BIURA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W RZESZOWIE - znak postępowania ZP-DA-100/23
Link do E-zamówienia
16.02.2024
do godz. 16:00
Dokumenty do pobrania.
Wstępne konsultacje rynkowe Dostawa, adaptacja i wdrożenie systemu klasy ERP dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: WKR-DI-76/22
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu na składanie Zgłoszeń

Dokumenty do pobrania.