BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

Plany postępowań zamówień publicznych Urzędu Dozoru Technicznego dostępne są pod nw. adresem:

https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/plan-postepowan