BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ogłoszenia o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii:

Rok 2022

Rok 2021

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski