BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ogłoszenia o listach osób przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii:

Rok 2022

 

Rok 2021

Osoba modyfikująca: Piotr Bieńkowski