BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Działania i kompetencje UDT w obszarze elektromobilności wynikają z artykułu 37 pkt 20 ustawy o dozorze technicznym, czyli:

 

„20) wydawanie opinii, o których mowa w:

 

 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz przeprowadzanie badań, o których mowa w:

 

 

tej ustawy".

 

Ponadto UDT prowadzi Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych.