BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

Działania i kompetencje UDT w zakresie Kodeksu postępowania administracyjnego określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego mają zastosowanie przy wydawaniu postanowień i decyzji administracyjnych oraz w przypadku wniesienia środka zaskarżenia od postanowień i decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa UDT, a także w sprawach skarg i wniosków.