BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Działania i kompetencje UDT w obszarze „SZWO i F-gazy” określa ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (F-gazach) i akty wykonawcze do niej.

 

UDT prowadzi działania przedstawione na stronie internetowej UDT „O F-gazach i SZWO”.