BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

UDT współdziała z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, wydanego na podstawie artykułu 16 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy