BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

1. UDT jako zakład pracy spełnia postanowienia rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. UDT jako jednostka notyfikowana do oceny zgodności maszyn jest również wyznaczony jako jednostka do kontroli maszyn na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

 

3. UDT jako jednostka notyfikowana do oceny zgodności urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wspiera przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

 

4. UDT jako jednostka notyfikowana do oceny zgodności maszyn i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska wspiera przedsiębiorców zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

 

Podstawą do wyżej wymienionej działalności jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.