BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

Działania i kompetencje UDT w obszarze „OZE” wynikają z art. 37 pkt 18 ustawy o dozorze technicznym - Zadania określone w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

UDT prowadzi działania przedstawione na stronie internetowej UDT „O OZE”.

 

Szczególne działania UDT w obszarze OZE. (plik docx, rozmiar 20 kB)