BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publicznez dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Dozoru Technicznego (UDT) udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na  Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza UDT jest dostępna pod adresem: /udt/SkrytkaESP.

 

UWAGA:
W celu przekazania korespondencji do UDT za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) wymagane jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W wybranych sprawach wymagane jest posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do UDT:
1. Przekazanie dokumentu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź dołączenie, jako załącznika do formularza dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru, które można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

 

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:45 – 15:45 do Kancelarii UDT mieszczącej się w pokoju nr 2 przy ul. Szczęśliwicka 34 w Warszawie na nośnikach danych mających możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: Pamięć masowa USB lub Płyta CD-RW.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do UDT:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Base lub profilem zaufanym ePUAP.

 

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • TXT, RTF, PDF, XPS, ODT, DOC, DOCX,
  • CSV,ODS, XLS, XLSX,
  • ODP, PPT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, JPEG, PNG,
  • 7Z, GZ, ZIP,

 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

 

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Wytworzył: Marek Lefek