BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywna produkcja i dostawa drukowanych materiałów popularyzacyjnych, znak postępowania: ZP-DS-55/23. UWAGA: ZMIANA TERMINU DO SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 27.02.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony ŚWIADCZENIE ASYSTY TECHNICZNEJ DLA SYSTEMU TETA W 2024 ROKU - znak ZP-DI-78/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 12.03.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa paliwa gazowego, znak postępowania ZP-DA-16/24
Link do platformy zakupowej eb2b.
 04.03.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Usługi pocztowe dla Urzędu Dozoru Technicznego ZP-DA-1/24
Link do platformy zakupowej eb2b.
 13.02.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - urządzenia do laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej - ZP-DL-49/23 -ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 11.03.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie, znak postępowania: ZP-DC-22/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 30.01.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Konkurs OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYJNEGO W STANDARDZIE PASYWNYM NA POTRZEBY BIURA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W RZESZOWIE - znak postępowania ZP-DA-100/23
Link do E-zamówienia
16.02.2024
do godz. 16:00 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego dla Urzędu Dozoru Technicznego - ZP-NB-99/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 29.02.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na systemowych dedykowanych konstrukcjach wsporczych typu carport - ZP-DA-105/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 07.02.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Utrzymanie, rozwój, opieka utrzymaniowo-serwisowa i hosting portalu internetowego dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - nr spr. ZP-DS-86/23 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla UDT na rok 2024- ZP-DA-13/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 12.02.2024
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego nr spr. ZP-DA-10/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Zakup mediów w związku z realizacją media planu na rok 2024 dla Urzędu Dozoru Technicznego nr spr. ZP-DS-54/23 ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - skaningowego mikroskopu elektronowego - nr spr.ZP-DL-76/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez UDT Oddział Katowice Biuro w Gliwicach, znak sprawy ZP-DC-90/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...