BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP-DI-37/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 22.07.2022
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/ szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej Oddział Szczecin oraz Oddział Gdańsk, ZP-DC-97/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 07.07.2022
do godz. 10:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Warszawa, znak postępowania: ZP-DC-30/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Szkolenie - doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym, znak postępowania: ZP-DK-48/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa naturalnej wody mineralnej butelkowanej dla jednostek UDT, znak sprawy:ZP-DA-92/22
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/szkolenia dla klientów UDT organizowanej przez O/Łódź oraz O/Szczecin: nr ZP-DC-31/22.
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Wstępne konsultacje rynkowe Dostawa, adaptacja i wdrożenie systemu klasy ERP dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: WKR-DI-76/22
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu na składanie Zgłoszeń
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Długoterminowy najem samochodów na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-28/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 08.07.2022
do godz. 12:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Kompleksowa obsługa spotkań warsztatowych pracowników UDT: kierowników UC i UTB - 4 spotkania
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez Urząd Dozoru Technicznego oprogramowania ORACLE, nr ZP-DI-52/21
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Świadczenie usług z zakresu prowadzenia nauki języków obcych dla pracowników urzędu dozoru technicznego w latach 2022-2024 - nr spr.ZP-DK-45/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług porządkowych w jednostkach UDT, nr ZP-DA-4/22 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-NB-85/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa wyposażenia technicznego przeznaczonego do prac związanych z pompami ciepła, znak postępowania ZP-DT-80/22 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, nr spr. ZP-DA-3/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) USŁUGA WZORCOWANIA LUB SPRAWDZENIA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO ZP-DL-51/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) ZP-DC-86/22 - Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/ szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Szczecin oraz Oddział Gdańsk
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Kompleksowa obsługa spotkań warsztatowych pracowników UDT: kierowników UC i UTB - 4 spotkania ZP-DA-15/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-1/22 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - badania chemiczne, mechaniczne i NDT - znak sprawy ZP-DL-133/21
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Subskrypcja oprogramowania wspierającego wdrożenie programu RBI prowadzonego przez UDT dla klientów z przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, ZP-DT-57/21
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Usługa serwisowa wraz z dostawą materiałów niezbędnych do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania 126 sztuk wielofunkcyjnych urządzeń SHARP-ZP-DI-49/21
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Kompleksowa organizacja wydarzenia Konferencji UDT z okazji jubileuszu 30 lat działalności Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego - nr sprawy ZP-DS-79/22 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) ZP-DC-29/22 - Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/ szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Bydgoszcz, Oddział Szczecin oraz Oddział Gdańsk
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Wykonanie i sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych dla Oddziałów i Biur UDT, nr sprawy ZP-DA-46/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla UDT, znak sprawy ZP-DA-78/22
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie do badań radiograficznych - znak sprawy ZP-DL-97/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywna produkcja i dostawy drukowanych materiałów popularyzacyjnych, znak postępowania: ZP-DS-75/22
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Kraków, Oddział Wrocław, Biuro Gliwice, znak postępowania: ZP-DA-33/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Bydgoszcz oraz Oddział Szczecin, Biuro w Koszalin, znak postępowania: ZP-DA-40/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa druków firmowych Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP-DA-45/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń oraz spotkań dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP - DA - 31/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...