BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego ZP-DC-108/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 03.10.2022
do godz. 10:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ - znak sprawy ZP-DI-100/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Sukcesywne świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą gastronomiczną podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak postępowania: ZP-DA-17/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów UDT o/Kraków, nr postępowania ZP-DC-32/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 23.09.2022
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - Laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej, znak spr.ZP-DL-82/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 05.10.2022
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Usługa wzorcowania lub sprawdzenia wyposażenia pomiarowo-badawczego nr sprawy ZP-DL-55/22 ZMIANA TERMINU OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO - WYPOSAŻENIE INSPEKTORA, znak postępowania: ZP-DL-56/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Kompleksowa obsługa spotkań pracowników UDT znak postępowania: ZP-DA-94/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Szkolenie - Doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym, znak sprawy: ZP-DK-104/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-9/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego -skaner 3D i kamera akustyczna - znak sprawy ZP-DS-60/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnego szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Katowice Biuro w Gliwicach oraz Oddział Wrocław, nr ZP-DC-101/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Modernizacja maszyny wytrzymałościowej Instron 8502, znak spr.ZP-DL-84/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa licencji oprogramowania COMMVAULT wraz z Dokumentacją oraz świadczenie usług asysty technicznej, rozwoju, utrzymania oraz warsztatów, dla nabywanego oprogramowania i dla wcześniej zakupionego oprogramowania, ZP-DI-53/21
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego- nr postępowania ZP-DA-19/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa samochodów dostawczych na potrzeby laboratoriów mobilnych - znak sprawy ZP-DA-27/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Wyposażenie pomiarowo-badawcze - Defektoskopy ultradźwiękowe - nr sprawy: ZP-DL-95/21 - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony USŁUGI POCZTOWE DLA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO, znak postępowania ZP-DA-24/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP-DI-37/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/ szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej Oddział Szczecin oraz Oddział Gdańsk, ZP-DC-97/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Warszawa, znak postępowania: ZP-DC-30/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Szkolenie - doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym, znak postępowania: ZP-DK-48/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Długoterminowy najem samochodów na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-28/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, nr spr. ZP-DA-3/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Wykonanie i sukcesywna dostawa okładek do ksiąg rewizyjnych dla Oddziałów i Biur UDT, nr sprawy ZP-DA-46/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla UDT, znak sprawy ZP-DA-78/22
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie do badań radiograficznych - znak sprawy ZP-DL-97/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywna produkcja i dostawy drukowanych materiałów popularyzacyjnych, znak postępowania: ZP-DS-75/22
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Kraków, Oddział Wrocław, Biuro Gliwice, znak postępowania: ZP-DA-33/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Bydgoszcz oraz Oddział Szczecin, Biuro w Koszalin, znak postępowania: ZP-DA-40/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń oraz spotkań dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP - DA - 31/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...