BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług kolokacji na potrzeby CPD3 dla Urzędu Dozoru Technicznego - nr sprawy:ZP-DI-87/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 27.10.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek HID FARGO
Link do platformy zakupowej eb2b.
 25.10.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Świadczenie kwalifikowanych usług zaufania, znak postępowania: ZP-DI-94/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 02.10.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa paliw wraz z akcesoriami i myjnią na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-5/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 23.10.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Masowy wydruk kart PVC dla Urzędu Dozoru Technicznego
Link do platformy zakupowej eb2b.
 29.09.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Konkurs OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU BIUROWO-LABORATORYJNEGO W STANDARDZIE PASYWNYM NA POTRZEBY BIURA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W RZESZOWIE - znak sprawy ZP-DA-84/23 03.10.2023
do godz. 11:00 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Usługa rocznego dostępu online do publikacji ASME BPVC 2023 oraz innych norm i specyfikacji/wydawnictw specjalistycznych na potrzeby pracowników UDT (TP), znak sprawy ZP-DA-91/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Zaprojektowanie i wykonanie remontu i przebudowy budynku siedziby Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach ul. Kościuszki 33B, polegającego na realizacji robót budowlano-instalacyjnych i dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, znak sprawy ZP-DA-18/23 ZMIANA TERMINU składania i otwarcia ofert
Link do platformy zakupowej eb2b.
 10.10.2023
do godz. 10:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Laboratoriów Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP-DL-88/23
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 15.09.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) ŚWIADCZENIE KWALIFIKOWANYCH USŁUG ZAUFANIA, znak postępowania: ZP-DI-81/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Kompleksowa obsługa spotkań warsztatowych pracowników Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-DA-6/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa wyposażenia do dronów - wzmacniacze zasięgu - znak sprawy ZP-DS-60/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego, ZP-DL-48/23 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Wyposażenie pomiarowo - badawcze: Ultradźwiękowy system do badania elementów cienkościennych, znak postępowania: ZP-DL-51/23
Link do platformy zakupowej eb2b. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 30.08.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego, nr spr. ZP-DI-33/23
Link do platformy zakupowej eb2b. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 14.09.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków pracowników Urzędu Dozoru Technicznego, nr spr. ZP-DK-45/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ, znak sprawy ZP-DI-35/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 28.08.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zapewnienie subskrypcji oprogramowania systemu PAM (Privileged Account Management) wraz ze świadczeniem usług asysty technicznej i rozwoju a także warsztatów, znak postępowania ZP-DI-38/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup materiałów eksploatacyjnych do systemu CPK oraz usługi serwisu pogwarancyjnego, znak postępowania ZP-DI-32/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Usługi hotelarskie w Warszawie dla UDT, w tym usługi wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi gastronomiczne w ramach szkoleń organizowanych przez UDT- nr postępowania ZP-DA-7/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Przeprowadzenie certyfikowanych przez Global Wind Organisation (GWO) szkoleń wśród pracowników Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP-DK-82/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak postępowania ZP-DA-16/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na systemowych dedykowanych konstrukcjach wsporczych typu carport, ZP-DA-83/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony ŚWIADCZENIE USŁUG KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM NA POTRZEBY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO, znak postępowania: ZP-DA-1/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Wstępne konsultacje rynkowe Dostawa, adaptacja i wdrożenie systemu klasy ERP dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: WKR-DI-76/22
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu na składanie Zgłoszeń
 

Więcej...