BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Przetarg nieograniczony Zapewnienie licencji i subskrypcji na oprogramowanie platformy wirtualizacyjnej Vmware oraz świadczenie usług asysty technicznej, rozwoju, utrzymania oraz warsztatów, dla nowych i wcześniej posiadanych licencji i subskrypcji na oprogramowanie, znak postępowania ZP-DI-61/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 17.12.2021
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Nabycie subskrypcji na oprogramowanie platform biurowych i serwerowych oraz świadczenie usług asysty technicznej, utrzymania i warsztatów, dla nowych i wcześniej nabytych licencji i subskrypcji na oprogramowanie-nr spr.ZP-DI-58/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 10.12.2021
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Obsługa krajowych i zagranicznych podróży służbowych - znak sprawy ZP-DA-37/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 07.12.2021
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywna dostawa prasy na 2022 rok, znak postępowania: ZP-DA-7/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus.UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 24.11.2021
do godz. 09:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup materiałów eksploatacyjnych do systemu CPK oraz usługi serwisu pogwarancyjnego w 2022 roku - nr spr. ZP-DI-62/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 08.12.2021
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie CLDT przy ul. Ostrowskiej 388 w Poznaniu zewnętrznej instalacji energetycznej SN i nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 630 kVA do zasilania obiektów CLDT - nr sprawy:ZP-DA-134/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa bezzałogowych systemów powietrznych do badań inspekcyjnych - znak sprawy ZP-DS-83/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Zaprojektowanie i wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Oddziału UDT przy ulicy Lucjana Rydla 50 w Krakowie, ZP-DA-09/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie Inspektora, ZP-DL-93/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego, znak sprawy: ZP-DA-129/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego - znak sprawy ZP-DI-60/21 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I  OTWARCIA OFERT
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Usługa wzorcowania lub sprawdzenia wyposażenia pomiarowo - badawczego, znak postępowania ZP-DL-89/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Kompleksowa organizacja wydarzenia z okazji jubileuszu 110 lat działalności dozoru technicznego, znak postępowania: ZP-DS-115/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Wyposażenie pomiarowo-badawcze - system emisji akustycznej, znak sprawy ZP-DL-100/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) DOSTAWA MASECZEK FFP2 DO URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO, znak postępowania: ZP-NB-124/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa naklejek informacyjnych na urządzenia techniczne dla Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania ZP-DA-18/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń oraz spotkań dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego w: Bydgoszczy, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu i Siedlcach, znak postępowania: ZP-DA-19/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) USŁUGI HOTELARSKIE, NOCLEGOWE, WYNAJMU SAL, GASTRONOMICZNE REALIZOWANE NA POTRZEBY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE, znak postępowania: ZP-DA-126/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego - wyposażenie do badań NDT, znak postępowania ZP-DL-111/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...