BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywne dostawy druków firmowych dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy ZP-DA-20/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 03.04.2023
do godz. 10:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Wymiana uszkodzonych części urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów z jednoczesną utylizacją zdemontowanych urządzeń oraz czynnika chłodniczego w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy ZP-DA-72/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 31.03.2023
do godz. 10:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa paliwa gazowego dla Urzędu Dozoru Technicznego - ZP-DA-15/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 04.04.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA SYSTEMOWYCH DEDYKOWANYCH KONSTRUKCJACH WSPORCZYCH TYPU CARPORT - znak sprawy ZP-DA-5/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 04.04.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Obsługa krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu Dozoru Technicznego,nr spr.ZP-DA-118/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Wymiana uszkodzonych części urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów z jednoczesną utylizacją zdemontowanych urządzeń oraz czynnika chłodniczego w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-DA-68/23
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO - WYPOSAŻENIE DO BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH, znak postępowania: ZP-DL-105/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 14.03.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywna produkcja i dostawa drukowanych materiałów popularyzacyjnych nr spr. ZP-DS-68/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa automatów wraz z sukcesywną dostawą artykułów biurowych dla UDT, przez okres 24 miesięcy - część 1, Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla UDT w okresie 12 miesięcy - część 2, nr spr. ZP-DA-18/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa samochodów osobowych z napędem elektrycznym - znak sprawy ZP-DA-26/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Konserwacja urządzeń i systemów wentylacji i klimatyzacji w jednostkach Urzędu Dozoru Technicznego, nr spr.ZP-DA-11/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Zakup mediów w związku z realizacją media plan na rok 2023 dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: ZP-DS-67/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup materiałów eksploatacyjnych do systemu CPK oraz usługi serwisu pogwarancyjnego w 2023 roku, nr sprawy: ZP-DI-41/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 30.01.2023
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Rozbudowa systemu kopii zapasowych dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak spr.:ZP-DI-87/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa bezzałogowych systemów powietrznych typu wielowirnikowiec do badań inspekcyjnych - znak sprawy ZP-DS-120/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Wstępne konsultacje rynkowe Dostawa, adaptacja i wdrożenie systemu klasy ERP dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: WKR-DI-76/22
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu na składanie Zgłoszeń
 

Więcej...