BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Wymiana uszkodzonych części urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów z jednoczesną utylizacją zdemontowanych urządzeń oraz czynnika chłodniczego w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-DA-95/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

95 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 147 kB
95 22 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 684 kB
95 22 edytowalne zalaczniki do oferty. docx 105 kB
95 22 zalacznik nr 2 do SWZ formularz cenowy xls 87 kB
95 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 256 kB
95 22 informacja z otwarcia ofert pdf 266 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

95 22 wyjasnienia 02.12.2022 pdf 261 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)