BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-NB-113/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków: 13.12.2022 do godz. 11:00Pliki do pobrania:

113 22 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 186 kB
113 22 SWZ pdf 467 kB
113 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 1. docx 42 kB
113 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 1 pdf 202 kB
113 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 2. docx 40 kB
113 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 2 pdf 196 kB
113 22 zał 2 do SWZ f. cenowy Część 1. xlsx 14 kB
113 22 zał 2 do SWZ f. cenowy Część 1 pdf 72 kB
113 22 zał 2 do SWZ f. cenowy Część 2. xlsx 15 kB
113 22 zał 2 do SWZ f. cenowy Część 2 pdf 85 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1. docx 842 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 pdf 285 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2. docx 239 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 pdf 268 kB
113 22 zał 4 6-8 do SWZ. docx 40 kB
113 22 zał 4 6-8 do SWZ pdf 190 kB
113 22 zał. 5 do SWZ. docx 97 kB
113 22 zał. 5 do SWZ pdf 148 kB
113 22 zał 9 do SWZ projektowane postanowienia umowy pdf 223 kB
113 22 zał 3 do umowy Wykaz jednostek UDT pdf 145 kB
113 22 zał 4 do umowy Funkcjonalności platformy sprzedażowej pdf 106 kB
JEDZ pdf 82 kB
JEDZ xml 136 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

113 22 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 29.11.2022 pdf 292 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 29.11.2022 pdf 285 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 29.11.2022. docx 842 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 29.11.2022 pdf 268 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 29.11.2022. docx 238 kB
113 22 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 08.12.2022 pdf 282 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 08.12.2022 pdf 268 kB
113 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 08.12.2022. docx 239 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)