BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy prasy i czasopism technicznych dla Urzędu Dozoru Technicznego na 2023 rok - znak postępowania: ZP-DA-25/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

25 22 Ogłoszenie o zamówieniu 08 11 2022 pdf 144 kB
25 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 205 kB
25 22 Załączniki 1 3 4 5 6 a-c do SWZ pdf 195 kB
25 22 Załączniki 1 3 4 5 6 a-c do SWZ. docx 51 kB
25 22 Załącznik 2a do SWZ formularz cenowy cz.1 pdf 73 kB
25 22 Załącznik 2a do SWZ formularz cenowy cz.1. xlsx 15 kB
25 22 Załącznik 2b do SWZ formularz cenowy cz.2 pdf 62 kB
25 22 Załącznik 2b do SWZ formularz cenowy cz.2. xlsx 12 kB
25 22 Załącznik 2c do SWZ formularz cenowy cz.3 pdf 65 kB
25 22 Załącznik 2c do SWZ formularz cenowy cz.3. xlsx 13 kB
25 22 Załącznik 7a do SWZ PPU cz.1 pdf 151 kB
25 22 Załącznik 7b do SWZ PPU cz.2 pdf 164 kB
25 22 Załącznik 7c do SWZ PPU cz.3 pdf 150 kB
25 22 Załącznik 8a do SWZ rozdzielnik adresowy cz.1 pdf 73 kB
25 22 Załącznik 8b do SWZ rozdzielnik adresowy cz.2 pdf 62 kB
25 22 Załącznik 8c do SWZ rozdzielnik adresowy cz.3 pdf 66 kB
25 22 Załącznik 9 do SWZ wzór protokołu dostaw prasy pdf 76 kB
25 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 15 11 2022 pdf 46 kB
25 22 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia 22 11 2022 pdf 274 kB
25 22 Informacja z otwarcia ofert 22 11 2022 pdf 278 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

25 22 Wyjaśnienie treści SWZ 1 z dn. 09 11 2022 pdf 292 kB
25 22 Wyjaśnienia oraz zmiana SWZ 2 z zał. 2a 2c z dn. 10 11 2022 pdf 431 kB
25 22 zmieniony 10 11 2022 Załącznik 2a do SWZ formularz cenowy cz.1. xlsx 15 kB
25 22 zmieniony 10 11 2022 Załącznik 2c do SWZ formularz cenowy cz.3. xlsx 13 kB
25 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 15 11 2022 pdf 46 kB
25 22 Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 3 z zał. 2a do SWZ pdf 362 kB
25 22 zmieniony 15 11 2022 Załącznik 2a do SWZ formularz cenowy cz.1. xlsx 15 kB
25 22 Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ 4 z zał.2a do SWZ 16 11 2022 pdf 362 kB
25 22 zmieniony 16 11 2022 Załącznik 2a do SWZ formularz cenowy cz.1. xlsx 15 kB
25 22 Wyjaśnienie treści SWZ 5 z dn. 17 11 2022 pdf 293 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)