BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/szkolenia dla klientów UDT organizowanej przez O/Łódź oraz O/Szczecin: nr ZP-DC-31/22.
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

opublikowane ogłoszenie 20 05 2022 pdf 179 kB
31 22 SWZ wraz załącznikami pdf 723 kB
31 22 edytowalne załacznikix. docx 79 kB
31 22 infor o kwocie brutto przeznaczonej na real zadania. pdf 300 kB
31 22 informacja z otwarcia ofert pdf 299 kB
31 22 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty unieważnienie podpis DV pdf 323 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

31 22 modyfikacja treści SWZ 23.05.2022 pdf 361 kB
31 22 Formularz cenowy ŁÓDŹ. xlsx 13 kB
31 22 Formularz cenowy SZCZECIN. xlsx 13 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)