BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Świadczenie asysty technicznej dla posiadanego przez Urząd Dozoru Technicznego oprogramowania ORACLE, nr ZP-DI-52/21
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

52 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 130 kB
52 21 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 470 kB
52 21 zalacznik 2 do SWZ formularz cenowy. xlsx 33 kB
52 21 JEDZ zip 84 kB
52 21 zalaczniki do oferty. docx 118 kB
52 21 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 256 kB
52 21 Informacja z otwarcia ofert pdf 266 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

52 21 wyjasnienia SWZ 09.06.2022 pdf 258 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)