BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia technicznego przeznaczonego do prac związanych z pompami ciepła, znak postępowania ZP-DT-80/22 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

80 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 213 kB
80 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 187 kB
80 22 Specyfikacja warunkow zamowienia pdf 524 kB
80 22 zalacznik 2 do SWZ Formularz cenowy. xlsx 17 kB
80 22 zalaczniki do oferty edytowalne. docx 144 kB
80 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 213 kB
80 22 informacja z otwarcia ofert pdf 267 kB
80 22 Zawiadomienie o uniewaznieniu pdf 413 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

80 22 ogloszenie o zmianie ogloszenia pdf 39 kB
80 22 modyfikacja SWZ 29.04.2022 pdf 221 kB
80 22 ogloszenie o zmianie ogloszenia 04.05.2022 pdf 43 kB
80 22 modyfikacja SWZ 04.05.2022 pdf 230 kB
80 22 zalaczniki do oferty edytowalne modyfikacja 04.05.2022. docx 144 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)