BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja oprogramowania wspierającego wdrożenie programu RBI prowadzonego przez UDT dla klientów z przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego, ZP-DT-57/21
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

57 21 ogloszenie o zamowieniu pdf 122 kB
57 21 Specyfikacja Warunkow zamowienia pdf 470 kB
57 21 zalaczniki attachments. docx 61 kB
57 21 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 133 kB
57 21 informacja z otwarcia ofert pdf 218 kB
57 21 Zawiadomienie o uniewaznieniu pdf 359 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)