BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Dostawa druków firmowych Urzędu Dozoru Technicznego, znak postępowania: ZP-DA-45/21
link do Platformy Zakupowej Open Nexus

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

45 21 Ogłoszenie o zamówieniu 10 12 2021 pdf 138 kB
45 21 SWZ pdf 215 kB
45 21 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 255 kB
45 21 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 84 kB
45 21 Załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy pdf 80 kB
45 21 Załącznik nr 2 do SWZ formularz cenowy. xlsx 34 kB
45 21 Załącznik nr 7 8 9 10 do SWZ pdf 261 kB
45 21 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 23 12 2021 pdf 277 kB
45 21 Informacja z otwarcia ofert 23 12 2021 pdf 284 kB
45 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 321 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)