Strona główna BIP UDT

 

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO


Siedziba Centrali UDT:
ul. Szczęśliwicka 34
02-353 Warszawa.
tel.: (+48) 22 57 22 100
faks: (+48) 22 822 72 09
e-mail: udt@udt.gov.pl

Dane teleadresowe Oddziałów terenowych Urzędu Dozoru Technicznego

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UDT


Ogłoszenia dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora OZE.


Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) mogą być udostępnione na wniosek. 

Wniosek może być przesłany do UDT pocztą tradycyjną lub elektroniczną
(e-mailem), ewentualnie przez  Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).  


Przejście do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja o usługach wspierających komunikowanie się.

 
wyświetlenia: 109097
Redakcja BIP UDT:
Agata Jędrys
Urząd Dozoru Technicznego
Wydział Współpracy, Normalizacji i Potwierdzania Kwalifikacji
ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa
tel 22 57 22 401; fax 22 822 72 09
e-mail: udt@udt.gov.pl


Rejestr zmian na stronie:
2016-08-19 12:45 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2016-08-02 14:43 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2014-09-18 12:20 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2014-09-02 14:58 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2014-08-28 11:52 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2014-02-14 15:13 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2013-07-01 14:48 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2013-07-01 14:44 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2013-07-01 11:39 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2013-07-01 11:37 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2012-07-11 09:41 Jacek Trzosowski - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2011-09-29 11:07 Ewa Dorobińska - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2011-09-29 11:04 Ewa Dorobińska - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2011-02-01 12:44 Ewa Dorobińska - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2011-02-01 12:43 Ewa Dorobińska - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2011-02-01 08:56 Ewa Dorobińska - Nowa wersja dokumentu (poprzednia wersja)
2011-02-01 08:36 Ewa Dorobińska - Utworzenie dokumentu