Ogłoszenia

Informacje o umorzeniach należności Urzędu Dozoru Technicznego:

Umarzanie należności UDT realizowane jest na podstawie i zasadach art. 55a ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r.  (Dz. U. z 2017, poz. 1040 z późniejszymi zamianami) 

  

Ogłoszenie o terminach egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii
formularz zgłoszeniowy .pdf

 

Lista członków Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora w zakresie OZE

 

Ogłoszenia o listach osób przystępujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii:

Rok 2018

egzamin w dniu 31.01.2018 r. Lublin zakres: systemy fotowoltaiczne (PV)

Rok 2017

Rok 2016

 Rok 2015

Rok 2014

wytworzył: Dariusz Cendlewski (tel. 22 5722475) / Monika Drzymulska-Derda (tel. 22 5722265)

 

Ogłoszenia o wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii:

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

 Rok 2014

wytworzył: Dariusz Cendlewski (tel. 22 5722475) / Monika Drzymulska-Derda (tel. 22 5722265)