Efektywność energetyczna

Wykaz zadań zrealizowanych przez UDT mających na celu realizację zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167)
 
Rok 2013
1.    Remont pokrycia dachowego w Oddziale UDT w Szczecinie z wymianą i uzupełnieniem izolacji termicznej.
2.    Montaż klimatyzatorów we wskazanych pomieszczeniach budynku Oddziału terenowego UDT
w Poznaniu.
3.    Budowa nowej siedziby Oddziału terenowego UDT w Radomiu (lata 2012 – 2013).
 
Rok 2014
1.    Przebudowa bud. A w Centrali UDT w Warszawie wraz z wymianą oświetlenia na świetlówki energooszczędne.
2.    Modernizacja kotłowni wraz z wymianą starego kotła gazowego c.o. na wysokosprawny gazowy kocioł kondensacyjny w OUDT w Opolu.
3.    Przebudowa siedziby OUDT w Siedlcach wraz z częściową termomodernizacją obiektu.
4.    Kompleksowa wymiana okien i drzwi balkonowych w budynku Oddziału terenowego UDT
w Poznaniu.
5.    Wymiana okien we wskazanych pomieszczeniach budynku Oddziału terenowego UDT w Koszalinie (I etap mały - rok 2014).  
 
Rok 2015
1.    Remont dachu siedziby OUDT w Płocku wraz termomodernizacją poddasza.
2.    Przebudowa i termomodernizacja poddasza siedziby OUDT w Dąbrowie Górniczej.
3.    Montaż klimatyzatorów w wynajmowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Św. Marcina na potrzeby Oddziału terenowego UDT w Poznaniu.
4.    Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach II i III kondygnacji budynku Oddziału terenowego UDT w Olsztynie.
5.    Budowaefektywnego energetycznie budynku siedziby Oddziału UDT w Białymstoku.
6.    Montaż klimatyzatorów we wskazanych pomieszczeniach budynku Oddziału terenowego UDT
w Rzeszowie (II etap duży – rok 2015 ; I etap mały – rok 2012).
 
Rok 2016
1.   Przebudowa i termomodernizacja poddasza siedziby OUDT w Dąbrowie Górniczej.
2.   Montaż klimatyzatorów we wskazanych pomieszczeniach budynków Oddziałów Terenowych UDT w Częstochowie, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Tarnowie siedzibie UDT.
3.   Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków UDT.
4.   Rozpoczęcie procesu związanego z wykonaniem audytów energetycznych wytypowanych budynków UDT.

Wytworzył: Remigiusz Gatkowski / Paweł Krzywański