Majątek

Suma bilansowa Urzędu Dozoru Technicznego na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 652.736.050,34 PLN

Wytworzył: Paweł Krzywański