Przetargi

Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Zamówienie na usługi społeczne Sukcesywne świadczenie usług cateringowych (cz. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) oraz wynajem sali szkoleniowej z usługą gastronomiczną (cz. 6) na potrzeby realizacji szkoleń/ spotkań organizowanych przez UDT.  29.01.2018
do godz. 23:59

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-102/17  30.01.2018
do godz. 23:59

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnych konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-92/17  25.01.2018
do godz. 23:59

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnych konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-78,91/17  24.01.2018
do godz. 23:59

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-AP-80/17  

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Usługi archiwizacji dokumentów na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, znak sprawy:ZP-AD-61/17  

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Organizacja warsztatów - Budowa współpracy w zespole - znak sprawy ZP-DK-60/17  

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Kompleksowa organizacja konferencji UDT, znak sprawy: ZP-BDN-65/17  

Więcej...
Sprzedaż składników majątku Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości UDT w Bydgoszczy, Poznaniu i Wałbrzychu.  01.03.2018
do godz. 14:00

Więcej...