Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do internetu przez okres 40 miesięcy - nr spr.ZP-DI-45/18
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 28.05.2019
do godz. 12:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Dozoru Technicznego ZP-DA-30/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 27.05.2019
do godz. 12:00

Więcej...
Dialog techniczny ZAKUP PUNKTÓW ŁADOWANIA O NORMALNEJ MOCY DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z USŁUGĄ ICH INSTALACJI ORAZ SERWISU 07.05.2019
do godz. 12:00 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Druk oraz dostawa kalendarzy firmowych dla Urzędu Dozoru Technicznego na rok 2020 - nr sprawy ZP-DK-37/19  08.05.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Przeprowadzenie szkoleń rozwijających kompetencje menadżerskie wśród kadry kierowniczej UDT - znak sprawy ZP-DK-18/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 08.04.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Kompleksowa obsługa szkoleń/narad kierowników UC i UTB Urzędu Dozoru Technicznego - nr spr. ZP-DA-04/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących - znak sprawy ZP-DI-10/19 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 30.04.2019
do godz. 12:00

Więcej...
Dialog techniczny DOSTAWY SAMOCHODÓW NA POTRZEBY LABORATORIÓW MOBILNYCH 19.03.2019
do godz. 12:00 

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-28/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-26/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Konserwacja oraz serwis systemów klimatyzacji i wentylacji w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-65/18  

Więcej...
Przetarg nieograniczony Przebudowa i dostosowanie budynku Biura UDT w Opolu do obowiązujących warunków technicznych, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów prawa, dotyczących stanu technicznego budynków użyteczności publicznej, nr ZP-DA-113/18  

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sali szkoleniowej podczas szkoleń, spotkań dla klientów UDT (Radom, Tarnów, Toruń)- ZP-DA-29/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - urządzeń do przeprowadzania pomiarów elektrycznych oraz prób funkcjonalnych i obciążeniowych stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych wraz z przeszkoleniem - ZP-DL-70/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 01.04.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Nabycie licencji na oprogramowanie platformy wirtualizacyjnej oraz świadczenie usług asysty technicznej, rozwoju, utrzymania oraz warsztatów, dla nowych i wcześniej posiadanych licencji na oprogramowanie - znak sprawy ZP-DI-68/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup mediów w związku z realizacją media planu na 2019 rok ZP-DK-69/18  25.02.2019
do godz. 12:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla jednostek terenowych oraz centrali UDT - ZP-NB-121/18
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 15.03.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego, nr spr. ZP-DL-33/18
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...