Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Zamówienie na usługi społeczne Narada warsztatowo-szkoleniowa UDT - znak sprawy ZP-DA-50/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 22.07.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-85/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 19.07.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w całym kraju dla pracowników Urzędu Dozoru Technicznego oraz członków ich rodzin przez okres 24 miesięcy - nr sprawy: ZP-DK-41/19  23.07.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych kadry technicznej Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DK-05/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 22.07.2019
do godz. 12:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników UDT (Częstochowa, Kielce)- znak sprawy: ZP-DA-43/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 19.07.2019
do godz. 12:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów UDT - znak sprawy ZP-DA-94/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 11.07.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do Internetu - nr spr. ZP-DI-93/19  

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnych szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanych przez UDT O/Katowice Biuro w Gliwicach - znak sprawy ZP-DA-81/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 04.07.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa 12 szt. samochodów typu furgon wraz z ubezpieczeniem na 12 miesięcy, ZP-DT-71/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 25.07.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Sukcesywne świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sali szkoleniowej wraz z usługą gastronomiczną podczas szkoleń, spotkań dla klientów i pracowników Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-36/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa naklejek informacyjnych dla Urzędu Dozoru Technicznego znak sprawy ZP-DA-66/19  

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego na potrzeby laboratoriów mobilnych i stacjonarnych Urzędu Dozoru Technicznego - ZP-DL-106/18
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 24.06.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-23/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym - znak sprawy ZP-DA-79/19  

Więcej...
Przetarg nieograniczony Usługi kurierskie w obrocie lokalnym, krajowym i międzynarodowym na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego. ZP-DA-33/19  10.06.2019
do godz. 12:00

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-27/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Zamówienie na usługi społeczne Świadczenie usług cateringowych (Katowice, Lublin, Ostrów Wlkp., Wrocław, Radom, Toruń) - znak sprawy:ZP-DA-32/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Najem długoterminowy samochodów dla Urzędu Dozoru Technicznego - nr. spr. ZP-DA-78/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego - urządzenia pomiarowe do badania skuteczności odprowadzenia par paliw na stacjach paliw wraz ze szkoleniem w zakresie ich użytkowania (VRS) - ZP-DL-11/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 10.06.2019
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do Internetu - nr spr.ZP-DI-45/18
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa energii elektrycznej dla Urzędu Dozoru Technicznego ZP-DA-30/19
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 03.06.2019
do godz. 13:00

Więcej...
Dialog techniczny ZAKUP PUNKTÓW ŁADOWANIA O NORMALNEJ MOCY DLA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z USŁUGĄ ICH INSTALACJI ORAZ SERWISU  

Więcej...
Przetarg nieograniczony Druk oraz dostawa kalendarzy firmowych dla Urzędu Dozoru Technicznego na rok 2020 - nr sprawy ZP-DK-37/19  

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego, nr spr. ZP-DL-33/18
link do Platformy Zakupowej Open Nexus
 

Więcej...