BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Wybudowanie wraz z adaptacją istniejącej technicznej dokumentacji projektowej na terenie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego przy ul. Ostrowskiej 388 w Poznaniu zewnętrznej instalacji energetycznej SN i nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 630 kVA do zasilania obiektów CLDT - znak postępowania:ZP-DA-112/22 - ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

112 22 ogloszenie o zamowieniu opublikowane w BZP 09.11.2022 pdf 140 kB
112 22 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 306 kB
112 22 zal 1 do SWZ Formularz Oferty pdf 155 kB
112 22 zal 1 do SWZ Formularz Oferty. docx 74 kB
112 22 zal 2 do SWZ Formularz Cenowy pdf 120 kB
112 22 zal 2 do SWZ Formularz Cenowy. xlsx 13 kB
112 22 zal 3 do SWZ PF U Przyłącze energ. CLDT Poznań pdf 222 kB
112 22 zal 3a do SWZ Plan terenu CLDT ul. Ostrowska 388 Poznań pdf 2,0 MB
112 22 zal 3b do SWZ Plan lokalizacji złącza SN pdf 838 kB
112 22 zal 3c do SWZ ENEA Warunki Ostrowska 388 pdf 1,2 MB
112 22 edytowalne zalaczniki 4-7 do SWZ pdf 235 kB
112 22 edytowalne zalaczniki 4-7 do SWZ. docx 74 kB
112 22 zal 8 do SWZ PPU pdf 325 kB
112 22 zal 3 do umowy osw o dopuszcz wykonawcy do prac pdf 167 kB
112 22 zal 4 do umowy wymogi dot. ubezpieczenia OC pdf 95 kB
112 22 zal 5 do umowy zatrud.na umowe o prace pdf 90 kB
112 22 zal 9 do SWZ Projekt wykonawczy ENEA pdf 29,7 MB
112 22 informacja o zebraniu wykonawcow w dn.15.11.2022 pdf 296 kB
112 22 informacja z zebrania wykonawcow 17.11.2022 pdf 302 kB
112 22 ogloszenie o zmianie ogloszenia opublikowane w BZP 18.11.2022 pdf 37 kB
112 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 293 kB
112 22 informacja z otwarcia ofert 29.11.2022 pdf 298 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

112 22 zmiana SWZ i terminu skladania i otwarcia ofert pdf 332 kB
112 22 RYS. DODATKOWY NR 1 Do projektu przyłącza energ. w CLDT w Poznaniu pdf 435 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)