BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia technicznego przeznaczonego do prac związanych z pompami ciepła, ZP-DT-106/22
Link do platformy zakupowej eb2b. ZMIANA TERMINU SKŁADANI I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

106 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 186 kB
106 22 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 595 kB
106 22 zalacznik 2 do SWZ Formularz cenowy. xlsx 18 kB
106 22 edytowalne zalaczniki do SWZ. docx 155 kB
106 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 268 kB
106 22 informacja z otwarcia ofert pdf 308 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

106 22 wyjasnienia wraz z modyfikacja SWZ 17.11.2022 pdf 324 kB
106 22 edytowalne zalaczniki modyfikacja OPZ cz.7 17.11.2022. docx 155 kB
106 22 Ogloszenie o zmianie ogloszenia pdf 34 kB
106 22 modyfikacja SWZ 30.11.2022 pdf 266 kB
106 22 wyjasnienia wraz z modyfikacja SWZ 01.12.2022 pdf 386 kB
106 22 edytowalny OPZ cz.2 3 6 9 z 01.12.2022. docx 117 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)