BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Systemu Pamięci Masowej wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych, utrzymania i rozwoju, znak postępowania ZP-DI-88/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

88 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 139 kB
88 22 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 662 kB
88 22 formularz cenowy zalacznik 2 do SWZ. xlsx 32 kB
88 22 edytowalne zalaczniki do oferty. docx 70 kB
88 22 JEDZ pdf 83 kB
88 22 JEDZ xml 137 kB
88 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 257 kB
88 22 Informacja z otwarcia ofert pdf 265 kB
88 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 412 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

88 22 wyjasnienia i modyfikacja SWZ 13.10.2022 pdf 259 kB
88 22 edytowalny OPZ modyfikacja 13.10.2022. docx 55 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)