BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - Laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej, znak spr.ZP-DL-82/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

82 22 ogloszenie o zamowieniu 2022-OJS169-476534-pl pdf 146 kB
82 22 SWZ pdf 363 kB
82 22 zal nr 1 do SWZ FO. docx 47 kB
82 22 zal nr 1 do SWZ FO pdf 274 kB
82 22 zal nr 2 do SWZ FC. xlsx 13 kB
82 22 zal nr 2 do SWZ FC pdf 126 kB
82 22 załączniki 3 4 5 6 7 do SWZ. docx 46 kB
82 22 załączniki 3 4 5 6 7 do SWZ pdf 278 kB
82 22 zal nr 8 do SWZ PPU cz 1 pdf 224 kB
82 22 załącznik 1 do OPZ cz 1 Projekt Budowlany niecka pod EMC pdf 1,3 MB
82 22 zal nr 8 do SWZ PPU cz 2 pdf 195 kB
82 22 zal nr 3 do umowy OPZ cz 1 pdf 311 kB
82 22 zal nr 3 do umowy OPZ cz 2 pdf 179 kB
82 22 JEDZ xml 136 kB
82 22 JEDZ pdf 82 kB
82 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 287 kB
82 22 informacja z otwarcia ofert 05.10.2022 pdf 306 kB
82 22 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w czesci nr 1 i 2 22.11.2022 pdf 448 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

82 22 Wyjasnienie tresci SWZ-1 22.09.2022 pdf 301 kB
82 22 poprawiony zal nr 8 do SWZ PPU cz 1 22.09.2022 pdf 224 kB
82 22 Wyjasnienie tresci SWZ-2 27.09.2022 pdf 297 kB
82 22 Wyjasnienie tresci SWZ-3 29.09.2022 pdf 325 kB
82 22 poprawiony zal nr 8 do SWZ PPU cz 1 29.09.2022 pdf 238 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)