BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO - WYPOSAŻENIE INSPEKTORA, znak postępowania: ZP-DL-56/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

56 22 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 19 08 2022 pdf 334 kB
56 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 274 kB
56 22 załączniki 1 3 4 5 6 7 do SWZ pdf 1,4 MB
56 22 załączniki 1 3 4 5 6 7 do SWZ. docx 279 kB
56 22 załącznik 2 do SWZ Formularz cenowy cz.1-15 pdf 183 kB
56 22 załącznik 2 do SWZ Formularz cenowy cz.1-15. xlsx 23 kB
56 22 załącznik 8 do SWZ projektowane postanowienia umowy pdf 191 kB
56 22 załącznik 9 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia PN UE pdf 149 kB
56 22 załącznik 9 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia PN UE. docx 29 kB
56 22 JEDZ pdf 83 kB
56 22 JEDZ xml 136 kB
56 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 279 kB
56 22 informacja z otwarcia ofert pdf 358 kB
56 22 sprostowanie informacji z otwarcia ofert dot. części 6 pdf 286 kB
56 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu cz. 1, 2, 9, 11, 12, 14. pdf 531 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

56 22 wyjaśnienia treści SWZ z 06.09.22 pdf 221 kB
56 22 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 08.09.22 pdf 209 kB
56 22 częśc 13 załącznik 3 do SWZ zmiana 08.09.22. docx 49 kB
56 22 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 09.09.22 pdf 206 kB
56 22 część 2 i 8 załącznik 3 do SWZ zmiana 09.09.22 pdf 333 kB
56 22 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 12.09.22 pdf 222 kB
56 22 załącznik 2 do SWZ Formularz cenowy cz.1-15 zm 12.09.22 pdf 270 kB
56 22 załącznik 2 do SWZ Formularz cenowy cz.1-15 zm 12.09.22. xlsx 23 kB
56 22 wyjaśnienia treści SWZ część 10 z 14.09.22 pdf 201 kB
56 22 cz.10 załącznik 3 do SWZ poz. 20-29 i 31 zm 14.09.22 pdf 277 kB
56 22 cz.10 załącznik 3 do SWZ poz. 20-29 i 31 zm 14.09.22. docx 65 kB
56 22 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 15.09.22 pdf 211 kB
56 22 część 5 i 9 załącznik 3 do SWZ zmiana 15.09.22 pdf 191 kB
56 22 część 5 i 9 załącznik 3 do SWZ zmiana 15.09.22. docx 57 kB
56 22 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 15.09.22 cz.1 pdf 204 kB
56 22 część 1 załącznik 3 do SWZ zmiana 15.09.22 pdf 278 kB
56 22 część 1 załącznik 3 do SWZ zmiana z 15.09.22. docx 73 kB
56 22 wyjaśnienia treści SWZ z 16.09.22 pdf 210 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)