BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Wyposażenie pomiarowo-badawcze - Defektoskopy ultradźwiękowe - nr sprawy: ZP-DL-95/21 - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

95 21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS146-417868-pl 01.08.22 pdf 80 kB
95 21 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS133-378545-pl pdf 154 kB
95 21 Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 404 kB
95 21 Załącznik 2 do SWZ część 1 formularz cenowy pdf 117 kB
95 21 Załącznik 2 do SWZ część 1 formularz cenowy xls 25 kB
95 21 Załącznik 2 do SWZ część 2 formularz cenowy pdf 96 kB
95 21 Załącznik 2 do SWZ część 2 formularz cenowy xls 24 kB
95 21 załącznik 3 do SWZ OPZ część 1 i 2 pdf 196 kB
95 21 załącznik 3 do SWZ OPZ część 1 i 2 . docx 50 kB
95 21 załączniki 1 4 5 6 7 do SWZ pdf 359 kB
95 21 załączniki 1 4 5 6 7 do SWZ edytowalne. docx 56 kB
95 21 załacznik 8 cz. 1 wzór umowy pdf 175 kB
95 21 załącznik 8 cz. 2 wzór umowy pdf 166 kB
95 21 załącznik 9 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia PN UE. docx 29 kB
95 21 JEDZ pdf 83 kB
95 21 JEDZ xml 136 kB
95 21 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 287 kB
95 21 Informacja z otwarcia ofert pdf 287 kB
95 21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.11.22 pdf 426 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

95 21 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 27.07.22 pdf 370 kB
95 21 załącznik 3 do SWZ OPZ część 1 i 2 27.07.22 . docx 51 kB
95 21 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 01.08.22 pdf 313 kB
95 21 wyjaśnienia treści SWZ z 05.08.22 pdf 308 kB
95 21 wyjaśnienia treści SWZ z 10.08.22 pdf 318 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)