BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP-DI-37/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

37 22 Ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS120-338115-pl pdf 136 kB
37 22 SWZ pdf 469 kB
37 22 załączniki 1 4 5 6 7 do SWZ pdf 338 kB
37 22 załączniki 1 4 5 6 7 do SWZ edytowalne z dost. docx 51 kB
37 22 zalącznik 2 do SWZ formularz cenowy pdf 80 kB
37 22 zalącznik 2 do SWZ formularz cenowy. xlsx 18 kB
37 22 załącznik 3 do SWZ specyfikacja techniczna edytowalna. docx 61 kB
37 22 załącznik 3 do SWZ specyfikacja techniczna pdf 314 kB
37 22 załącznik nr 8 do SWZ wzór umowy pdf 209 kB
37 22 załącznik 9 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia PN UE pdf 152 kB
37 22 załącznik 9 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia edyt. docx 29 kB
37 22 JEDZ pdf 83 kB
37 22 JEDZ xml 136 kB
37 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 270 kB
37 22 Informacja z otwarcia ofert 22.07.22 pdf 293 kB
37 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.09.22 pdf 413 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

37 22 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 13.07.22 pdf 316 kB
37 22 załącznik 3 do SWZ specyfikacja techniczna 13-07-2022 pdf 313 kB
37 22 załącznik 3 do SWZ specyfikacja techniczna edytowalna 13-07-2022. docx 60 kB
37 22 Informacja dot terminu składania i otwarcia ofert pdf 328 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)