BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Wstępne konsultacje rynkowe

Przedmiot zamówienia: Dostawa, adaptacja i wdrożenie systemu klasy ERP dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: WKR-DI-76/22
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu na składanie Zgłoszeń

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

76 22 OGLOSZENIE WKR pdf 273 kB
76 22 zalacznik nr 1 do ogloszenia ZGLOSZENIE do udziału WKR pdf 174 kB
76 22 zalacznik nr 1 do ogloszenia ZGLOSZENIE do udziału WKR. docx 84 kB
76 22 zalacznik nr 2 do ogloszenia Opis Przedmiotu Zamowienia pdf 232 kB
76 22 zalacznik nr 3 do ogloszenia REGULAMIN WKR pdf 167 kB
76 22 zalacznik nr 4 do ogloszenia Opis systemu działającego w UDT pdf 470 kB
WKR 76 22 informacja o kwalifikacji pdf 290 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

76 22 wyjasnienia tresci Ogłoszenia-1 pdf 296 kB
76 22 zmiana terminu skladania Zgloszen pdf 288 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)