BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Długoterminowy najem samochodów na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-DA-28/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków: 08.07.2022 do godz. 12:00Pliki do pobrania:

28 22 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 182 kB
28 22 SWZ pdf 403 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 1. docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 1 pdf 316 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 2 . docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 2 pdf 313 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 3. docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 3 pdf 307 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 4. docx 53 kB
28 22 zał nr 1-2 do SWZ Część 4 pdf 314 kB
28 22 zał nr 3 5-7 do SWZ. docx 38 kB
28 22 zał nr 4 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia. docx 28 kB
28 22 zał nr 4 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia pdf 148 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 1 pdf 284 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 2 pdf 276 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 3 pdf 277 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 pdf 152 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 doc 71 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 pdf 154 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 3 pdf 167 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 4 pdf 150 kB
28 22 zał nr 2 do umowy Wzór ramki do tablic rejestracyjnych jpg 308 kB
28 22 zał nr 3 do umowy System GPS pdf 105 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 1 pdf 206 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 2 pdf 160 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 3 pdf 160 kB
28 22 zał nr 4 do umowy Wykaz lokalizacji UDT Część 4 pdf 160 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 1 pdf 132 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 2 pdf 118 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 3 pdf 111 kB
JEDZ pdf 82 kB
JEDZ xml 136 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.06.2022 pdf 67 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 14.06.2022 pdf 65 kB
28 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.06.2022 pdf 67 kB
28 22 zał nr 3 5-7 do SWZ pdf 226 kB
28 22 zał nr 8 do SWZ Wzór umowy Część 4 pdf 276 kB
28 22 zał nr 5 do umowy Karty paliwowe Część 4 pdf 110 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

28 22 modyfikacja treści SWZ 08.06.2022 pdf 248 kB
28 22 modyfikacja treści SWZ 14.06.2022 pdf 246 kB
28 22 wyjaśnienia treści SWZ 17.06.2022 pdf 366 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 17.06.2022 pdf 152 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 17.06.2022 pdf 154 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 3 17.06.2022 pdf 167 kB
28 22 zał nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 4 17.06.2022 pdf 151 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 1 pdf 282 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 2 pdf 294 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 3 pdf 274 kB
28 22 Wzór umowy zapisy dostosowane do modyfikacji z dn.17.06.2022 Część 4 pdf 293 kB
28 22 modyfikacja treści SWZ 24.06.2022 pdf 250 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)