BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa spotkań warsztatowych pracowników UDT: kierowników UC i UTB - 4 spotkania
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

opublikowanie ogłoszenie nr 2022BZP 0015843001z dn. 13 05 22 pdf 154 kB
91 22 SWZ pdf 765 kB
91 22 Załaczniki do SWZ edytowalne. docx 68 kB
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy edytowalny. xlsx 17 kB
91 22 infor o kwocie brutto przeznaczonej na real zadania. pdf 284 kB
91 22 informacja z otwarcia ofert pdf 362 kB
91 22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowna pdf 426 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)