BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług porządkowych w jednostkach UDT, nr ZP-DA-4/22 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

4 22 ogloszenie o zamowieniu pdf 182 kB
4 22 Specyfikacja Warunkow Zamowienia pdf 2,4 MB
4 22 zalaczniki do SWZ edytowalne. docx 115 kB
4 22 zalacznik 2 do SWZ czesc 1 formularz cenowy. xlsx 26 kB
4 22 zalacznik 2 do SWZ czesc 2 formularze cenowe. xlsx 61 kB
4 22 zalacznik 2 do SWZ czesc 3 formularze cenowe. xlsx 70 kB
4 22 zalacznik 2 do SWZ czesc 4 formularz cenowy. xlsx 44 kB
4 22 JEDZ zip 84 kB
4 22 wyzanaczenie wizji lokalnej pdf 215 kB
4 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 259 kB
4 22 informacja z otwarcia ofert pdf 178 kB
4 22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 320 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

4 22 modyfikaca SWZ 29.04.2022 pdf 220 kB
4 22 sprostowanie ogloszenia opublikowane 04.05.2022 pdf 69 kB
4 22 wyjasnienia wraz z modyfikacja SWZ 11.05.2022 pdf 283 kB
04 22 zalaczniki do modyfikacji z 11.05.20222. docx 103 kB
4 22 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu opublikowane 16.05.2022 pdf 72 kB
04 22 zalaczniki do publikacji z dn. 16.05.20222. docx 117 kB
4 22 wyjasnienia wraz z modyfikacja SWZ 18.05.2022 pdf 214 kB
4 22 wyjasnienia wraz z modyfikacja SWZ 20.05.2022 pdf 620 kB
4 22 zalacznik 2 do SWZ czesc 2 formularze cenowe modyfikacja 20.05.2022. xlsx 61 kB
4 22 zalacznik 2 do SWZ czesc 3 formularze cenowe modyfikacja 20.05.2022. xlsx 70 kB
4 22 zalacznik 2 do SWZ czesc 4 formularz cenowe modyfikacja 20.05.2022. xlsx 43 kB
4 22 wyjasnienia wraz z modyfikacja SWZ 23.05.2022 pdf 252 kB
4 22 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu opublikowane 24.05.2022 pdf 66 kB
4 22 modyfikacja SWZ 24.05.2022 pdf 246 kB
4 22 wyjasnienia do SWZ 24.05.2022 pdf 243 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)