BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-NB-85/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

85 22 Ogloszenie o zamowieniu opublikowane pdf 152 kB
85 22 Specyfikacja warunkow zamowienia pdf 2,1 MB
85 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 1. docx 40 kB
85 22 zał 2 do SWZ f. cenowy Część 1. xlsx 13 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1. docx 847 kB
85 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 2. docx 40 kB
85 22 zał 2 do SWZ f. cenowy Część 2. xlsx 14 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2. docx 242 kB
85 22 zał 4-7 do SWZ. docx 41 kB
85 22 JEDZ pdf 82 kB
JEDZ xml 136 kB
85 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04.05.2022 pdf 68 kB
85 22 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.05.2022 pdf 77 kB
85 22 inf. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 20.05.2022 pdf 247 kB
85 22 Informacja z otwarcia ofert 20.05.2022 pdf 251 kB
85 22 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.06.2022 pdf 287 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

85 22 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 29.04.2022 pdf 332 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 29.04.2022 pdf 306 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 29.04.2022. docx 845 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 29.04.2022 pdf 271 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 29.04.2022. docx 243 kB
85 22 modyfikacja treści SWZ 04.05.2022 pdf 253 kB
85 22 wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ 06.05.2022 pdf 304 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 06.05.2022 pdf 270 kB
85 22 zał 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Część 2 06.05.2022. docx 243 kB
85 22 wyjaśnienia treści SWZ 10.05.2022 pdf 257 kB
85 22 modyfikacja treści SWZ 11.05.2022 pdf 261 kB
85 22 zał. 9 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia 11.05.2022 pdf 151 kB
85 22 zał. 9 do SWZ oświadczenie braku podstaw do wykluczenia 11.05.2022. docx 28 kB
85 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 1 11.05.2022 pdf 201 kB
85 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 1 11.05.2022. docx 42 kB
85 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 2 11.05.2022 pdf 193 kB
85 22 zał 1 do SWZ f. oferty Część 2 11.05.2022. docx 40 kB


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)