BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: ZP-DC-86/22 - Obsługa logistyczna odpłatnej konferencji/ szkolenia dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego organizowanej przez Oddział Szczecin oraz Oddział Gdańsk
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

86 21 ogloszenie o zamowieniu pdf 138 kB
86 22 SWZ wraz z zalacznikami pdf 512 kB
86 22 edytowalne zalaczniki pod oferte. docx 96 kB
86 22 zalacznik nr 2 Formularz cenowy SZCZECIN GDAŃSK. xlsx 13 kB
86 22 edytowalny wykaz uslug. docx 81 kB
86 22 informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia pdf 210 kB
86 22 informacja z otwarcia ofert pdf 224 kB
86 22 Zawiadomienie o uniewaznieniu pdf 572 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)