BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Informacja o wybranym postępowaniu

Tryb postępowania: Tryb podstawowy (bez negocjacji)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa obsługa spotkań warsztatowych pracowników UDT: kierowników UC i UTB - 4 spotkania ZP-DA-15/22
Link do platformy zakupowej eb2b.

Termin składania ofert/wniosków:Pliki do pobrania:

opublikowane ogłoszenie pdf 152 kB
15 22 SWZ pdf 338 kB
15 22 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ pdf 295 kB
15 22 Załączniki nr 1 3 4 5 6 do SWZ. docx 61 kB
załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy pdf 140 kB
załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy. docx 20 kB
ZAŁĄCZNIK nr 7 Opis przedmiotu zamówienia pdf 210 kB
ZAŁĄCZNIK nr 8 do SWZ pdf 274 kB
15 22 infor o kwocie brutto przeznaczonej na real zadania. pdf 283 kB
15 22 informacja z otwarcia ofert pdf 357 kB
15 22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowna pdf 321 kB


Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiany treści SWZ:

(brak pytań i modyfikacji)


Środki ochrony prawnej:

(brak protestów)